Álom szótár

A 2010-ben megjelent könyvem (Álmomban egy farkas... mit jelent?) végén található egy álom-szótár, amely szakítva a hagyományos álom-szemlélettel pszichológiai megközelítésben adja meg a szimbólumok jelentését. Aki egy kicsit belemélyed a szótár tartalmába, könnyen felismeri és elsajátíthatja a "fordítás" logikáját, mondhatni: "pszichologikáját", hogy aztán a saját álmait eme logika mentén megfejthesse. .
Ne feledjük, hogy az álmokban megjelenő lények, tárgyak és helyszínek nem arról szólnak, hogy kivel, mivel és hol fogunk a jövőben vagyx rövidesen találkozni, hanem hogy most mi van, mi zajlik bennünk.

Kivonat a szótárból

ÁLLATOK
bagoly
- Bölcsesség, rendíthetetlenség, időtlenség, mindentudás vagy vágy ezek iránt.
- Titok, kiismerhetetlenség…
- Tisztaság, érintetlenség vagy annak vágya.
bika
- Az agresszív férfi-szexualitás szimbóluma.
- Önérvényesítő, akaratos, aktív, mozgékony gyerek vagy vágyak.
delfin
- Intellektualitás, könnyedség, biztonság, kedvesség, vágyakozás.
- Delfinnel játszani álomban a hétköznapi nehézségek távoltartására utal.
- Egészséges hedonista hajlam.
- Fokozott önszeretet.
denevér
- Vámpír analógia: az életerő elszívása vagy az elvesztésétől való félelem.
- A sötétséggel, árnyékvilággal, árnyoldalainkkal kapcsolatos gondok.
- Megfoghatatlan szorongás.
- Kapcsolattól való félelem.
dinoszaurusz
- Saját ősi, hatalmas erővel bíró ösztöneink.
- Őseinkkel, elődeinkkel kapcsolatos gondjaink.
- Gyerekálomban jelenthet egészséges erődemonstrációt, játékos agresszivitást.
egyszarvú
- Jelentése az álmodó ismereteitől függ….
- Lehet a férfi-szexualitás vagy éppen az „egyneműség” szimbóluma.
- Fallikus jelkép.
farkas - farkaskutya
- Természetünk ösztönös, ősi agresszivitása, amely lehet: kegyetlen, létért küzdő, nyers, kendőzetlen, dühödt, bosszúálló….
- A minket üldöző farkas a saját természetes indulatainktól vagy közeli hozzátartozótól való félelmünk.
- A másokra támadó farkas a mások iránti agressziónk.
fehér farkas:
- Ösztöneink elfogadása.
- Önbecsülés, önelfogadás, egészséges agresszió.
- Képesek vagyunk saját erőinkre, született belső méltóságunkra támaszkodni.
féreg
- Szorongás a tisztátalanságtól, az életet kísérő legapróbb hibáktól és negatív érzésektől.
- Valami mélyen belerágta magát e lelkünkbe, amitől képtelen vagyunk megszabadulni, többnyire a bűntudat.
- Betegségtől, fertőzéstől való félelem, hipochondriás szorongás.
- Kényszeres vagy depressziós állapotra is utalhat.
főnix madár
- Újjászületés, életképesség, aktivitás, védelem, lobogó szépség, hatalom, hatalomvágy, omnipotencia (istennek lenni) vágya.
galamb
- Két galamb: szerelmespár.
- Kapcsolat felszínessége.
- Tisztaság vagy béke iránti vágy.
kecske
- Férfiszimbólumként olyan magatartás, amelynek nagyobb a füstje mint a lángja, vagyis csak mekeg és tolakszik…
kígyó – mérges kígyó
- Alattomosan, csendben, lassan, rejtve támadó agresszió.
- Elfojtott harag, gyűlölet.
- Újjászületési időszak, ha álmunkban a vedlésének vagyunk tanúi.
- Ha ágyunkban tekergőzik, fallikus szimbólum, szexuális konfliktushelyzet.
- Ismerősünkre támadó kígyó saját rejtett haragunk, mérgünk az illetővel szemben.
- Gyógyulásra, gyógyításra való készség vagy vágy.
- Tudás megszerzésének szimbóluma a bibliai kígyó alapján.
kutya
- Hétköznapjainkat elválaszthatatlanul kísérő mindennapi ösztöneink, akaratlan, tudattalan, mégis jellegzetes szokásaink.
- Kutya-macska együtt a férfi-nő kapcsolathoz való viszonyunk.

- Férfiszimbólum.
- Dinamikus, felszabadult erő, lendület, haladás.
- Erős, belső tűz, fokozott tettrekészség, mozgásvágy.
- Szerelem iránti vágy vagy készség.
macska
- Ösztöneinknek az anyához vagy a nőhöz kötődő része.
- A bennünk élő öntörvényű, de szeretetre vágyó gyermek.
- Kötődés és függetlenség kettős vágya.
- A Nő jelképe.
- Kutya-macska együtt a férfi-nő kapcsolathoz való viszonyunk.
medve
- Természet adta nyers, komótos agresszió, stabil erő.
- Meleg, érzelmes férfierő.
- „Téli álmot alszunk”: nem veszünk tudomást a velünk történő eseményekről.
- Hatalmas erő, mely széttépi az útjába tolakodót.
- A megnyugtató, védelmet, támaszt és biztonságot nyújtó apa szimbóluma.
orrszarvú
- Fallikus szimbólum: a merev, előreszegezett fegyverzettel törekvő férfié
pók
- Behálózási, bekebelezési, kisajátítási problémák.
- Anyától (vagy mástól) való túlzott függés.
- Csapdakomplexus: olyasmit tétetnek velem, amit nem akarok és én tehetetlen vagyok.
róka
- Ravasz agresszió.
- Kedves, ragaszkodó ragadozó, aki ellen nehéz védekezni, mert agresszivitását álcázza bája.
- Mosolyogva elkövetett támadás.
rovarok
- Szurkálódó, csipkelődő, gúnyolódó hajlam.
- Fertőzéstől, kiszámíthatatlantól való félelem.
sárkány
- Heves és pusztító, tüzes indulat
sas
- Az erővel és uralkodói vággyal párosuló szabadság.
- Hatalomjelkép.

EMBEREK, LÉNYEK
angyal
- Vágyunk a tökéletes lelki tisztaságra.
- Árnyék oldalunk, nehéz tulajdonságaink tagadása.
- Vágy egy elvesztett vagy idealizált személy, személyiség után.
anya és szimbólumai
- Bármilyen anya megjelenése az álomban a saját anyánkhoz (vagy anyaságunkhoz) való viszonyunkról szól.
- A szomszéd, a barát vagy akár egy idegen anya is a saját anya-képünk egy része. szól.
- Anyaszimbólumok: dajka, anyós, mások anyja, boszorkány, bába, istennő, királynő, főnöknő, tanárnő vagy bármely terhes lény.
apa és szimbólumai
- Bármilyen apa megjelenése az álomban a saját apánkhoz (vagy apaságunkhoz) való viszonyunkról szól.
- Apaszimbólum még: Isten, Jézus, próféta, pap, király, uralkodó, miniszter, tanár, főnök….
ápolónő
- Kiszolgáltatottsággal, betegséggel kapcsolatos problémák.
bohóc
- Személyiségünk szórakoztató, exhibicionista része.
- Megpróbáljuk elrejteni a szomorúságunkat és szorongásainkat.
bölcs
- Útkereső álmokban jelenik meg, ő a saját felettes énünk, belső vezetőnk, a bennünk élő bölcs, a józan döntőképesség.
- A lenyugodott, megbékélt énünk mozgósítása.
császár - császárnő
- Uralkodói hajlam, nárcisztikus vágyak… mögött mély önbizalomhiány.
csecsemő
- Önállósági illetve függési problémák.
- Kisgyermekkori sérelmeink feléledése, újra élése.
- Önmagunk felvállalása, sorsunkat végre a saját kezünkbe vesszük.
- Kismamáknál saját gyermekükkel kapcsolatos érzéseik és szorongásaik
ellenőr
- Kétségünk van, hogy helyesen cselekszünk-e.
- Megfelelési és önelfogadási problémák.
gyilkos
- Halálfélelem
- Súlyos szorongás saját gyilkos indulataink miatt.
- Védtelenség és kiszolgáltatottság mások agressziójával szemben.
hajléktalan
- Nincstelenség- és otthontalanságérzés.
- Mások nyomora iránti fogékonyság.
- Elutasító, kirekesztő hajlam.
halott, hulla
- Eltemetett személyiségrészünk, emlékünk, élményünk, szorongásuk…
- Az élet egésze, kereksége.
- Az élet természetes körforgása, változékonysága.
- A dolgok, élmények, érzések múlandósága.
- Bűntudatunk maradványai
idegen
- Emberismeretünk hiányossága.
- Idegenség- vagy otthontalanságérzés.
- Nem vagyunk otthon az adott helyzetben.
- Tájékozódás nehézség az emberi viszonylatokban.
katona
- Férfi szimbólum.
- Férfi-álomban a védelmet biztosító harcos és fegyelmezett erő.
- Női álomban az értelmetlen pusztítástól való félelem.
koldus
- Félelem a megvetéstől, kisemmizéstől, nincstelenségtől.
menyasszony
- Szerelem vagy házasság irántii vágy, vagy éppen félelem attól .
nyomorék
- Kisebbrendűségi komplexus.
- Lelkünk mélyén nyomorultnak érezzük magunkat.
nyomozó
- Megoldatlan problémánk van.
- Valamit nem értünk az életünkben, aminek most készek vagyunk a végére járni.
óriás
- Archaikus őserőnk.
- Mint a mesék óriása: legyőzhetetlen, hatalmas, nyers, de nem túl rafinált ember, aki képes védekezni, de védekezésképpen bárkit elpusztítani is.
- Nagyzási hóbort, nagyságvágy, hatalomvágy.
- Kisebbrendűségi komplexus, ami megakadályozza, hogy naggyá váljunk.
orvos
- Támaszra, támogatásra, segítségre szorulunk, vagy azt tudjuk nyújtani
- Gyógyítói hajlamok.
- Készek vagyunk orvosolni egy problémánkat.
ördög
- Az ember sötét, rosszindulatú oldala.
- Az ősi destruktív ösztönöktől való mély szorongás.
- Gyerekálomban az emberektől való általános szorongás.
őrült
- Félelem a józan eszünk elvesztésétől, a megőrüléstől.
- Nehéz uralkodnunk magunkon.
- Nem értjük a körülöttünk zajló világot.
- Minden érzésünkön uralkodni akarunk, azon is, amin nem lehet.
rab
- Foglya vagyunk valaminek, vagy fogságban tartunk valakit.
rabló
- Attól félünk, hogy elveszíthetjük, ami fontos nekünk. .
rabszolga
- Úgy érezzük, hogy nem tudunk szabadon élni vagy kibontakozni, mert sorszerűen más(oka)t kell szolgálnunk.
- Esetleg mi tartunk valakit rabszolgasorban
rendőr
- Saját felettes énünk.
- Az önkontroll az ösztönvilágunk és az élvezetek kárára gyakorolja hatalmát viselkedésünk felett.
- Provokáljuk, feszegetjük a saját magunk által állított szabályok határait.
- Nem vagyunk biztosak abban, hogy mi helyes és mi nem .
robot
- Gond van az érzelmeinkkel.
- Érzések nélkül éljük az életünket, vagy úgy érezzük, hogy a környezetünk nem érez irántunk semmit.
sátán
- A sötét oldal(unk) kísért minket.
- Lázadási vágy a „jó magaviselet” ellen.
- Belső küzdelmünk a Gonosszal.
szellem
- A valóság hárítása, távol tartása.
- Elvágyódás.
- Felülemelkedés vágya.
- Lenézés a hétköznapi földi halandóra.
- Tiszta, érzelemmentes, tökéletes tudás vágya.
- Megfoghatatlanság, értetlenség.
szegény(ember)
- A szegénységhez való viszonyunk
- Kisebbrendűségi komplexus.
- Szerénységre figyelmeztet.
szolga
- Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk
- Szeretnénk, ha szolgálna minket valaki. .
szörny
- Súlyis szorongás
- Szörnyen érezzük magunkat a bőrünkben, vagy egy helyzetben.
tündér
- Idealizált anya.
- Rossz tündér: szorongás a bűntudattól.
- Jó tündér én-idealizálás, nárcisztikus vágyak.
- Önelfogadás vágya.
ufó
- Idegenségérzés, elidegenedés, beilleszkedési nehézség.
- Elvágyódás a földi nehézségek elől.
- Emberekkel szembeni ellenszenv.
- Értetlenség az emberi viszonylatokban.
vadász
- Vadászösztöneink dolgoznak bennünk.
- Félünk, hogy áldozatul esünk mások vadászösztöneinek.
- Valaki rabul ejtette a szívünket és ez gátol a szabadságban.
vámpír
- Félünk, hogy valaki érzelmileg kiszipolyoz, elerőtlenít….
- A testetlen eggyé válás, önfeladás, önátadás, egyesülés jelképe
- Érzelmi távolságtartás, tartózkodás a testi szenvedélytől
vándor
- Elvágyódás a kötött hétköznapi feladatok elől.
- Útkeresés.
varázsló
- Mint a mesékben, az álmokban is ahány történet, annyi féle varázsló.
- Irányítási, hatalmi, befolyásolási hajlam.
- Erős vágyak a változásra és változtatásra.
- Alkotói, teremtői hajlamok.
- Nárcisztikus késztetések a világ megváltoztatására a saját vágyaink szerint.
- Befolyásolhatóság okozta szorongás.
- Félelem attól a személytől (gyakran apától), akinek a hatása alól hiába próbáljuk kivonni magunkat.
- Gyerekálomban egészséges vágyteljesítés az elérhetetlen dolgok iránt.
zombi
- Életfélelem, halálfélelem
- Életerő elszívása
- Élő halott

HELYSZÍNEK
alagút
- beszűkültünk egy problémára vagy gondolatra, amelyből szeretnénk kikerülni. Részletes álom a Típusálmok között: Fény az alagút végén címmel.
állomás
- Új életszakasz kezdete, vagy előző vége.
áruház
- Kivesszük a részünket az össznépi adok-veszekből.
- Megmutatja, mit kínál számunkra a társadalom, illetve mit és hogyan kívánunk kapni tőle.
barlang
- Legbelső világunk
- Dolgunk van a múltunkkal, gyerekkori érzelmeinkkel.
- Anyaméh, illetve magzati állapot jelképe. A legősibb személyes élményünk.
- A külvilággal szembeni istenadta személyes belső védelmünk.
börtön
- Fogva tart minket valami vagy valaki.
égbolt
- A földi kötöttségektől szeretnénk távolra kerülni.
- A misztifikált (irrealisztikus) szabadság szimbóluma.
- Szellemi magasságokba vágyunk.
- A végtelenséggel vagy kiismerhetetlenséggel van valami dolgunk.
erdő
- Természetes érzelmeink, érzéseink, félelmeink...
- A történet a közvetlen, de tágabb társas viszonyaink területén zajlik.
fürdő
- Intimitásunk és a nyilvánosság kapcsolata.
- Megtisztulás vágya.
ház – családi ház
-
A ház a személyiségünk egészét jelenti,
- A családi ház a családhoz kapcsolódó érzéseinket és élményeinket foglalja magába.
hegycsúcs
- Leküzdendő, konkrét, nagy feladat vagy végső cél lebeg a szemünk előtt, vagy mögöttünk, ha már fent vagyunk.
- Orgazmus szimbóluma. Vágy a kielégülésre.
híd
- Két életszakasz, élethelyzet vagy kapcsolat közti állapotban vagyunk.
iskola
- Tanulnivalónk van az életben.
- Egzisztenciális komplexusunk van.
- Gyermeki társkapcsolataink aktualizálódnak.
- Gyerek álmában a természetes hétköznapi közeget jelenti.
kastély
- Személyiségünk egésze múltunkkal, ösztöneinkkel, testi-lelki-szellemi létünkkel és a világhoz való viszonyunkkal együtt.
kazánház
- A ház (a személyiségünk) szíve, motorja. A szív szimbóluma
kórház
- Valamilyen szempontból kiszolgáltatottak vagy betegek vagyunk.
külföld
- Aktuálisan nem vagyunk egészen otthon, legalábbis az adott témában.
labirintus
- Valamilyen problémahelyzetbe alaposan belebonyolódunk.
mező
- Az életszerű, reális és egészséges szabadság terepe.
mocsár
- Szorongató, tisztázatlan, sötét érzelmeink birodalmában vagyunk.
óvoda
- Kisgyermekkorunk, vagy gyermeki énünk megelevenedése.
- Óvodás gyereknél saját természetes, hétköznapi, társas közege.
pályaudvar
- Életünk nagy állomásán, fordulópontján vagyunk.
padlás
- A felettes énünk (az értelem, a megszerzett tudás) helyszíne.
palota
- Kissé nárcisztikus, önfényezésre és túlzó ön-kiterjesztésre utaló hajlék.
pince
- A múltunk vagy a tudattanunk (közkeletűen: tudatalatti) helyszíne.
sivatag
- Érzelmi szikkadtság, szeretetlenség.
- Elsivárosodástól való félelem.
- Elérhetetlennek tűnő vágy az érzelmek iránt.
stadion
- Nagyravágyó versengési láz.
- Fokozott sikeréhség.
- Tömeggel kapcsolatos érzések – tömeg kontra individuum.
szakadék
- Szorongás az életválságtól, életképtelenségtől.
- Önbizalomhiány valamilyen téren.
- Halálfélelem.
sziget
- Elszigetelődött helyzetben vagyunk.
- Fokozott magány.
- Erős és vastag a határvonal az én és a külvilág között.
színház
- Szerepet játszunk.
- Kívülállóként szemléljük magunkat egy helyzetben.
- Képesek vagyunk racionálisan szemlélni magunkat vagy egy régi élményünket.
temető
- Elhalt élményeink, érzéseink, emlékeink vagy kapcsolataink aktualitása
- A halálhoz való viszonyunk terepszemléje.
templom
- Hitünk, bizalmunk a felsőbb törvényekben, sorsban, istenben.
- Erkölcshöz, bűnhöz, lelkiismerethez való viszonyunk.
tenger
- A végtelen érzelmek, leginkább a szeretet és a szeretet utáni vágy területe.
útelágazás
- Döntéshelyzet, választási helyzet.
ünnepség
- Tisztelgünk valamely teljesítményünk, kapcsolatunk vagy életszakaszunk előtt.
- Vágyunk az ünneplésünkre vagy a látványos elismerésünkre.
vár
- Zárt világot építettünk a külvilág fenyegetéseivel szemben.
- Nagynak, erősnek, stabilnak érezzük, vagy szeretnénk érezni magunkat.
- Bevehetetlennek érezzük magunkat.
világűr
- Messzire távolodtunk a (földi) valóságtól.
- Összeolvadás vágya a mindességgel – végtelen szabadságvágy, halálvágy.
- Az élet tagadása a szellemiség vonzásában.
zsákutca
- Zsákutcába jutottunk egy problémával.

TÁRGYAK

ablak
- Rálátás a világra és a külvilág rálátása személyiségünkre és életünkre.
- Személyiségünk nyilvános és belső világa közti óvatos viszony.
- A szem jelképe.
ágy
- Legbelsőbb birodalmunk.
- Megbékélés, pihenés, nyugalom vágya.
ajándék
- Fizetség nélkül szeretnénk kapni vagy adni valamit.
- Nem elvárt öröm ért minket.
ajtó - bejárat
- Személyiségünk nyilvános és személyes világa közti átjárhatóság.
- Én és a másik ember közti határ illetve nyitás jellege.
- Beengedés illetve behatolás az életterünkbe.
- Belső világunk határainak védelme.
- Megközelíthetőségünk.
- A másik ember megközelíthetősége.
- A száj jelképe.
- A nő befogadó képessége.
- A nyitottság mértéke.
álarc
- Viselője mást mutat, mint amit gondol, érez.
- Hazugságba keveredtünk.
alma
- Életerő, életvágy.
- A tudás fájának gyümölcse.
- Nőiség szimbóluma.
arany – aranyérem – arany ékszer
- Nagyravágyás.
- Valakinek vagy valaminek az elismerése, értékelése.
- Önbecsülés, vagy annak vágya.
asztal
- Ahogy és amit másoknak felkínálunk.
- Ahogy és amit másoktól kapni vélünk.
- Íróasztal: kommunikációs tevékenység terepe.
autóbusz
- Életutunk egy szakasza, mely során együtt haladunk másokkal.
árnyék
- A tudattalanba száműzött bűntudat vagy rossz érzés, amelytől nem tudunk megszabadulni.
bilincs
- Valamiben meg van kötve a kezünk.
- Béklyóban érezzük magunkat, vagy mást tartunk béklyóban.
- Rabjává váltunk valakinek, valaminek, például egy szenvedélynek.
borotva
- Öngyilkossági gondolatok
- Rejtett agresszió.
bot
- Fallikus szimbólum.
- Agresszív (hatalmi) késztetés.
cserépkályha
- A fészek melege.
- Szeretet, otthonosság
- Érzelmi fűtöttség, szenvedély.
- A szív szimbóluma.
csillár
- Elegancia, hivalkodás…
- Konzervatív (múlt-szempontú) megvilágítása az adott helyzetnek.
csoki
- Szeretetvágy, szeretethiány
- Szeretet-adás vágya.
csúszda
- Szülési, születési jelképként a szülőcsatornát jelenti.
- Gyors alászállás az ösztönök világába.
- Megállíthatatlan lecsúszás a lejtőn, súlyos önbizalomhiány.
doboz
- Elzárt, vagy rejtett, ideiglenesen zárolt gondolatok, érzések, emlékek.
- Elhatárolódás valamitől.
- Őrzés, megőrzés, megtartás vágya.
ékszer
- Egészséges önszeretet.
- Vágy az elismerésre, tetszésre, értékelésre.
- Mások értékeinek tiszteletben tartása.
fa
- Az élet jelképe.
- Fadarab: - fallikus szimbólum
- varázslás, vezénylés jelképe
- titok, titkos üzenet
- Fa koronája: az élet fennköltségét, végtelenségét, szellemiségét jelenti.
- Fa törzse: az élet stabilitása, megbízható hétköznapisága
fáklya
- Az élet misztikus, természeti vagy spirituális szempontú megvilágítása
- Rituálé jelképeként az éjszakát, a halált, az öröklétet jelentheti.
fal
- Akadály két életforma, élethelyzet vagy társas viszony között.
fátyol
- Takarnivaló érzés, gondolat vagy komplexus, valamit nem vállalunk föl, vagy nem tudunk meglátni másban.
fegyver
- Harag, düh, agresszió
- Férfias harciasság vagy szexuális durvaság jelképe.
füst
- Egy probléma lényege a homályba vész, nincs rálátásunk.
- Harag, bosszúság
gyertya
- Pislákoló vagy gyenge életerő.
- Gyászra vagy halottunkra való emlékezés.
- Magányra való hajlam.
- Rituális jelkép.
- Megvilágítandó probléma
gyűrű
- Vágy a függőségre, partnerre, házasságra.
- Női szimbólumként a hüvelyt jelenti.
hajó
- Élet az érzelmek hullámhosszán.
- Érzelmi sodródás a társainkkal.
- „Egy hajóban utazunk” utazunk valakikkel: számot vetünk, hogy az adott élethelyzetben kit tartoznak hozzánk.
hinta
- Ingadozás két véglet között.
- Szélsőséges érzelmek, hajlamok.
hullám
- Érzelmi ingadozás, elárasztás.
kalitka
- Lelkünk egy darabja fogságban…
- Hajlam mások kisajátítására, fogva tartására.
kapu
- A Kint és a Bent közötti átjárhatóság.
- Félelem a kirekesztéstől.
- Bejutás, kijutás konfliktushelyzetei…
kazán
- Szív szimbóluma.
- Életünk belső energiaközpontja.
- A szeretet fűtő ereje.
- Vágyakozás a szerelem, szeretet után.
kémény
- Felgyülemlett harag, bosszúság levezetésének helye, szükségessége.
kés
- Agresszió vagy attól való félelem.
- Szexuális szorongás vagy agresszió
korlát
- Korlátozások megélése.
- Fokozott önellenőrzés, önfegyelem.
- Biztonságigény.
kosz, piszok, mocsok…
- Bűntudat, megvetés, lebecsülés, undor… az adott helyzetben.
kötél
– Rabság, fogva tartás…
- Kötelék, kötődés
- Halálfélelem…
kulcs
- Valaminek a nyitjára rá szeretnénk jönni, vagy a kezünkben van már, csak még nem tudjuk, vagy nem élünk vele.
kút
- Régi emlékek, élmények, félelmek, vagy saját tudattalan érzéseink szorongatnak.
- Érzelmeink utánpótlása saját ösztöneinkből, tudattalan emlékeinkből.
lakat
- Titok, elzárt terület, megközelíthetetlen helyzet vagy ember.
lámpa
- Rávilágítás egy dologra, meg látni szeretnénk látni, érteni valamit.
létra
- Fokról fokra történő küzdelmes haladásunk a magasra kitűzött, nehezen elérhető cél felé.
lift
- A szellemi, a lelki és az ösztönös szintjeink közötti átjárhatóság.
- Gerincoszlop, csakra-csatorna, test-lélek-szellem egysége.
- Oldalirányú elmozdulása az adott területre való beszűkülésre utal.
- Föld alatti szintjei az ösztönvilágot, a földszint és az első emelet a hétköznapokat, a felsőbb szintek pedig a szellemi életet illetve a racionális gondolkodást, vagy a felettes ént jelentik.
- Ha kimegy a ház tetején, az irreális távolságtartást vagy eltávolodást jelent a realitástól.
- A lift szintek közti megrekedése a szellemi-, lelki- és ösztönvilágunk közötti hiányos átjárhatóságra, elfojtásra, túlzott vagy épp elégtelen önkontrollra utal.
luftballon – lufi
- Elrugaszkodás a valóságtól.
- Felfújt énkép, hamis ideák.
- Fej szimbólumaként üresfejűséget, „felfújt hólyagot”, beképzeltséget jelent.
méreg
- Harag…
- Feloldozás vágya
pénz
- Értékkel, viszonzással kapcsolatos gondolatok…
pókháló
- Régi emlékek.
- Belegabalyodtunk egy helyzetbe, vagy félünk a belegabalyodástól, behálózástól.
por, poros valami
- Félretett gondolatok vagy ügyek jelentkezése.
- Nem törődtünk valamivel eléggé.
postaláda
- Üzenetünk van valaki számára.
- Keressük a kapcsolatot valakivel, valakikkel, a világgal.
ruha
- Amit a külvilágnak mutatunk magukból.
sütemény
- Szeretet, elismerés, elfogadás vagy adakozás vágya.
szappan
- Meg akarunk szabadulni a piszokságtól, amit elkövettünk, vagy le akarjuk mosni magunkról a bűnt.
szemét
- Felesleges, kidobandó ügy, probléma.
- Megvetés, lenézés.
személyigazolvány
- Identitás, önazonosság tudata, önelfogadás, létjogosultságunk megélése.
széklet
- Érzelmeink és nehéz gondolataink feldolgozási és salakanyaga.
szőlő
- Életteli társas hajlamok, vidámság, kedvesség, sokaság iránti vonzalom.
szőnyeg
- Van odalent (a tudatunk alatt) rejtegetni való.
- Mást mutatunk, mint amit érzünk.
takaró
- Kihűléstől, elhidegüléstől való félelem.
- Rejtőzködés, takargatás…
- Gyöngéd hajlamok, vágyak.
telefon
- Kommunikációs lehetőségein és képességünk illetve önkifejezésünk pillanatnyi állapota.
torony
- Elzárkózás a valóság elől.
- Fokozott magány.
- Bezártság, ki- illetve berekesztettség érzése.
tutaj
- Érzelmi kiszolgáltatottság, magány vagy elszigeteltség.
- Érzelmi létbizonytalanság.
- Érzelmi egymásra utaltság és közös bizonytalanság az egy tutajon utazókkal.
tükör
- Szembenézés önmagunkkal.
tűz
- Heves indulat.
űrhajó
- Elrugaszkodás, eltávolodás, elmenekülés a valóságtól.
villamos
- Együtt haladás a többiekkel a kijelölt pályán, rendszerben.
víz
- Érzelem jelképe.
- Kommunikációs hajlandóság
vonat
- Aktuálisan választott pálya, nagyobb életszakasz, életút.
vulkán
- Szunnyadó, de belül tomboló indulatok.
zászló
- Büszkeség, hírnév, megjelenés vágya.
- Kitűzött, fennen vállalt cél.
- Erős identitástudat. („Lássátok, ki vagyok!”

HALÁL
- A halál az álomban szinte soha nem konkrét haláleset érkezését jelzi!
- A halál egy korszak lezárásának, elrendezésének szükségességét jelzi.
- A halál tudomásulvétel, bölcs lemondás, felkészülés a valóságban élésre.
- A halálfélelem félelem az élettől: hitetlenség az életünk teljességével szemben.

Vissza a lap tetejére>>